اردو میں معلومات کے لیے

 

Annual Reports

  Half Yearly Reports

Annual Report 2018 September 2018
Annual Report 2017  September 2017
Annual Report 2016  September 2016
Annual Report 2015 September 2015
Annual Report 2014 September 2014
Annual Report 2013 September 2013
Annual Report 2012 September 2012
Annual Report 2011 September 2011
Annual Report 2010 September 2010
Annual Report 2009 September 2009
Annual Report 2007 September 2009
Annual Report 2006

June 2008

June 2007
June 2006
June 2005

Quarterly Reports

Corporate Section

December 2018 (New)
June 2018 Financial Highlights
December 2017 
June 2017 Pattern of Shareholding
December 2016

June 2016  Shareholder's Meeting
December 2015

June 2015 Free Float of Shares
December 2014

June 2014 CSR
December 2013

June 2013 Announcements

December 2012

June 2012 Website Compliance Certificate
December 2011
June 2011 CNIC Requirement for Share Holders
December 2010 - List of 2015
June 2010 - List of 2016
December 2009  
June 2009 Election of Directors
December 2008 - Notice of EOGM
September 2008 - Proxy Form
March 2008 - List of Share Holders
September 2007 - Director's Profile
March 2007
September 2006 - Unclaimed Dividend
March 2006
September 2005
March 2005

 

 

 

Tel: +92 (021) 32563510-8, 2563525-7 Fax: +92 (021) 32564517 email : marketing@hinopak.com
Copyright 2010 HINOPAK MOTORS LTD. All rights reserved