اردو میں معلومات کے لیے

 

Annual Reports

  Half Yearly Reports

Annual Report 2017  September 2016
Annual Report 2016  September 2015
Annual Report 2015 September 2014
Annual Report 2014 September 2013
Annual Report 2013 September 2012
Annual Report 2012 September 2011
Annual Report 2011 September 2010
Annual Report 2010 September 2009
Annual Report 2009 September 2009
Annual Report 2007

June 2008

Annual Report 2006 June 2007
June 2006
June 2005

Quarterly Reports

Corporate Section

June 2017 (New)
December 2016 Financial Highlights
June 2016 
December 2015 Pattern of Shareholding
June 2015

December 2014 Shareholder's Meeting
June 2014

December 2013 Free Float of Shares
June 2013

December 2012

CSR
June 2012

December 2011 Announcements
June 2011
December 2010 Website Compliance Certificate
June 2010
December 2009 CNIC Requirement for Share Holders
June 2009 - List of 2015
December 2008 - List of 2016
September 2008  
March 2008 Election of Directors
September 2007 - Notice of EOGM
March 2007 - Proxy Form
September 2006 - List of Share Holders
March 2006 - Director's Profile
September 2005
March 2005

 

Tel: +92 (021) 32563510-8, 2563525-7 Fax: +92 (021) 32564517 email : marketing@hinopak.com
Copyright 2010 HINOPAK MOTORS LTD. All rights reserved